December Sports

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ အားကစားပြဲမ်ား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)တြင္ ၁၈. ၁၂. ၂၀၁၈ မွ ၁၉. ၁၂. ၂၀၁၈ ရက္ေန႕ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ထုတ္ဆီးထိုးျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္းမုန္႔စားျပိဳင္ပြဲ၊ အားလူးေကာက္ျပိဳင္ပြဲ၊ အေျပးျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ သံပရာသီးဇြန္းကိုက္ျပိဳင္ပြဲမ်ား စသည္တို့ ပါ၀င္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

hilfe beim schreiben der bachelorarbeit