D.C.Sc Program

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)

ဘြဲ႕လြန္ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒီပလိုမာ (D.C.Sc) သင္တန္း

သင္တန္းသားမ်ားေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

 

၁။ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)တြင္ ဘြဲ႕လြန္ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒီပလိုမာ (D.C.Sc) သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ သင္တန္းသည္ စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႕တြင္ အခ်ိန္ျပည့္သင္ၾကားျပီး က်န္ေသာရက္မ်ားတြင္ e-Learningျဖင့္ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလမွာ (၂)ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ (D.C.Sc)သင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးပါက Qualifyျဖစ္သူမ်ားသည္ မဟာသုတသိပ္ပံ (M.I.Sc)သင္တန္းသို႕ ဆက္လက္တတ္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

၄။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္ရမည္။

(က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(ခ) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားသည္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ မလိုဘဲ သီးျခားေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

(ဃ) က်န္းမားေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

(ခ) ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္ ပါရွိရမည္။

(စ) သင္တန္းတတ္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Refereeတစ္ဦးထံမွ Letter of Recommendation တင္ျပနိုင္ရမည္။

(D.C.Sc)သင္တန္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကရမည္။

ေန႕စြဲ ဘာသာရပ္ အခ်ိန္ ေနရာ
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ English နံနက္(၉း၀၀)နာရီမွ(၁၂း၀၀)နာရီ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)
IQ Test ေန႔လယ္(၁း၃၀)နာရီမွ(၄း၃၀)နာရီ

၆။ ၀င္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ (၂၅.၁၁.၂၀၁၉)ရက္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)တြင္ လူေတြ႔ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၇။ အထက္ပါသင္တန္းကို (၂.၁၂.၂၀၁၉)တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၈။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ပံုစံျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)တြင္ (၁၂.၁၁.၂၀၁၉)ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

၉။ အျခားသိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)ရွိ ေမာ္ကြန္းထိန္း၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန (ဖုန္း- ၀၉-၆၉၁၁၅၃၅၇၀)သို႔တိုက္ရိုက္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ –  DCSc_Form

Entrance Scope for D.C.Sc – Scope