Football Competition

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ေဘာလံုးအားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုးအားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)တြင္ ၁၀. ၁. ၂၀၁၉ မွ ၂၁. ၁. ၂၀၁၉ ရက္ေန႕ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ ျပိဳင္ပြဲတြင္ စုစုေပါင္း (၁၀) သင္း ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသားပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ပထမဆုကို ပဥၥမႏွစ္ကိုယ္စားျပဳအမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္း၊ ဒုတိယဆုကို စတုတၳႏွစ္ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္းမွလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ပထမဆုကို စတုတၳႏွစ္ ကိုယ္စားျပဳအမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းနွင့္ ဒုတိယဆုကို ပထမနွစ္ကိုယ္စားျပဳအမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္းတို႔က အသီးသီးရရွိခဲ့ပါသည္။

https://ghostwriter-hilfe.com/