သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 • ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မိတ္ထီလာ) တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ် (Semester II) ၊ ဒုတိယနှစ် (Semester IV)၊ တတိယနှစ် (Semester VI) နှင့် စတုတ္ထနှစ် သင်တန်းများ၏ ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းများ နှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ဒုတိယနှစ် (Semester III) သင်တန်းများကို (၁ – ၆ – ၂၀၂၃) ရက်၊ (ကြာသပတေးနေ့) တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မိတ္ထီလာ) တွင် ( ၂၃ – ၅ – ၂၀၂၃ )ရက် ( အင်္ဂါနေ့ ) မှ စတင်၍ ဆက်သွယ်ကျောင်းအပ်နိုင်ပါသည်။
 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စာရင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွင် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် လမ်းညွှန်ပါ သတ်မှတ်ချက်များအရ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မိတ္ထီလာ)သို့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ အမည်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် Download ကိုနှိပ်ပါ။

မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်သို့ Microsoft Office 365 အသုံးပြုပုံများအကြောင်း Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာ)မှ ဒေါက်တာသိန်းသန်းသွင်ဉီးဆောင်သော ဆရာ/ဆရာမများမှ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ/ဆရာမများအား Online Teaching အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် Microsoft Office 365 အသုံးပြုပုံများကို သွားရောက်၍ Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်သို့ Microsoft Office 365 အသုံးပြုပုံများအကြောင်း Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခြင်း

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာ)မှ ဒေါက်တာသိန်းသန်းသွင်ဉီးဆောင်သော ဆရာ/ဆရာမများမှ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာ/ဆရာမများအား Online Teaching အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် Microsoft Office 365 အသုံးပြုပုံများကို သွားရောက်၍ Knowledge Sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

Call for paper deadline has been extended.

JRA, UCSMTLA, 2020 invites you to submit the papers that meet the general criteria of the original and excellence. The submitted manuscript must be original and must not have been submitted or published previously anywhere. JRA publication includes theoretical, practical, ICT solutions, applications, communication technology, literature learning and teaching.

Last date for paper submission of JRA 2020 has been extended till 25th August 2020.

Journal of Research & Applications (JRA), UCSMTLA, 2020

JRA, UCSMTLA, 2020 invites you to submit the papers that meet the general criteria of the original and excellence. The submitted manuscript must be original and must not have been submitted or published previously anywhere. JRA publication includes theoretical, practical, ICT solutions, applications, communication technology, literature learning and teaching.

DEADLINE EXTENDED!
Last date for paper submission of JRA 2020 has been extended till 25th August 2020.

Committee Chair

Rector Dr. Mie Mie Khin

Technical Program Committee Members

 • Dr. Pyke Tin
 • Dr. Thi Thi Zin
 • Dr. Hlaing Phyu Phyu Mon
 • Dr. Thida Win
 • Dr. Thin Thin Hlaing
 • Dr. Khin Khin Sein
 • Dr. Hmway Hmway Tar
 • Dr. Khin Myo Aye
 • Dr. Thein Than Thwin
 • Dr. Myint Myint Hlaing
 • Dr. Ni Lar Win
 • Dr. Shwe Shwe

Topic of Interest

 • Software Engineering and Web Engineering
 • Data Science
 • Network Security
 • Internet Computing
 • Applied Science
 • Language Education
 • Micro Electronic and Control System

JRA Paper Template

This page contains detailed guidelines about the paper formatting for JRA, UCSMTLA, 2020.
Papers are expected to be submitted in A4 format using the IEEE paper template that further contains all relevant explanations about papers’ structure and layout.
MS Word template file (.docx), with instructions for paper formatting can be downloaded here.
You can also download the template from the original link given below.
Original link – https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html